Цени

При нас не се плащат допълнителни такси върху цената на курса. Цената за първото явяване на изпит теория и практика е включено в общата сума, но ако изпитът не се вземе от първия път, следващото явяване се доплаща от обучаемия. Допълнителните часове, които обучаемият вземе, извън тези 31, също се доплащат.

Сумата може да се плати на вноски, спрямо възможностите на клиента. Няма разлика в цената, ако курсът се изкара на автомобил с автоматична скоростна кутия.

 

 

 
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН
от 9:00 ч до 17:00