Обучение

Шофьорски курс за категория "B" – водач на лек автомобил

Изискванията за записване са:

 • Навършени 17 год. и 9 месеца
 • Копие на личната карта
 • Копие от диплома за образование (най-малко основно)
 • Снимка - 1 бр.

 

Обучението по теория задължително преминава през всички фази на учебния процес и се състои от 40 учебни часа с използване на мултимедия за по добро онагледяване на темите от ЗДП. За улеснение на кандидатите за водачи, фирмата ни предлага комплект от тестове, ЗДП, CD и учебник, които се ползват безплатно.

Обучението се провежда както групово, така и индивидуално в удобно за курсиста време. Всеки делничен ден, както и събота и неделя.

След завършване на теоретичното обучение се полага вътрешен изпит по теория, след което курсиста полага изпит пред ДАИ:

Решава  се изпитен тест от общо 45 въпроса, общият брой точки е 97. Ако обучаемият събере 87 точки оценката е ДА.  В случай, че резултата е отрицателен, следва ново явяване на изпит.

Обучението по практика започва след преминаване на тема № 7 ”Маневри” и „Устройство на автомобила” от теоретичното обучение.

Часовете по кормуване са общо 31 на брой с времетраене от 50 мин. Часовете се взимат по двойки така, че е необходимо 15 пъти х 2 учебни часа да се уговорят с инструктора за място и време удобно за курсиста. Инструкторите работят всеки ден от седмицата от сутрин до вечер, включително събота и неделя.

След завършване на практическото обучение се провежда вътрешен изпит по кормуване и следва изпит пред ДАИ.

Практическият изпит пред ДАИ се провежда след успешно положен изпит по теория пред ДАИ. Изпитът по практика пред ДАИ се провежда на същия автомобил, на който е проведено обучението и по същите маршрути, по които са усвоени часовете.

Процедура по възстановяване на точки:

Автошколата организира процедура по възстановяване на точки само в събота. Това представлява допълнително обучение на водачите на МПС по БД (безопасност на движението), което се състои в:

 • Решаване на тестове
 • Обсъждане на допуснатите грешки
 • Разглеждане на най-важните теми в правилника за прилагане на закона за движение по пътищата – скорост на движение, максимална скорост, съобразена скорост, спирачен път, опасна зона, елементи на спирачния път и други
 • Прожектиране на филми зa тежки пътно транспортни произшествия, както и на правила за извършване на маневрите

 

Процедурата по възстановяване на точки е курс от 6 учебни часа по теория, а не изпит и се провежда в един ден (събота).

За записване е необходимо:

 • Копие от свидетелството за правоуправление (от двете страни на личната карта)
 • Копие на талон или акт (от двете страни)

 

Документите се представят най-късно до 19:30 ч. в четвъртък, за да се проведе в събота на същата седмица. В деня на курса се издава удостоверение за допълнително обучение, съгласно което се възстановяват 13 точки.

Ново възстановяване на точки може да се осъществи след 1 година, считано от датата на текущото възстановяване.

Проверочен изпит по чл. 157

Изискванията за записване са:

 • Документ за успешно преминато психологическо изследване
 • Копие от диплома за завършено минимум основно образование
 • Постановление от КАТ за отнемане на свидетелството за управление на МПС
 • Снимка - 1 бр.

 

Водачът по чл. 157 подлежи само на теоретично обучение и полага изпити по теория и практика пред ДАИ.

 

 
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН
от 9:00 ч до 17:00