График на занятията по теория

   № 

  Дата    

Час от ......... до ...........

Модул / тема №

1

03.02.2020

16:20 - 21:10

БДП - Т 1,2,3

2

04.02.2020

16:20 - 21:10

БДП - Т 4

3

05.02.2020

16:20 - 21:10

БДП - Т 6 7 : ОУ - Т 1, 2

4

06.02.2020

16:20 - 21:10

ОУ - Т 3 4 : БДП - Т 8, 9

5

10.02.2020

16:20 - 21:10

БДП - Т 10,11,12

6

11.02.2020

16:20 - 21:10

БДП - Т 13,14,15

7

12.02.2020

16:20 - 19:30

БДП - Т 16, 17, 18

 

 
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН
от 9:00 ч до 17:00