График на занятията по теория

Датите, в които се провеждат лекциите по теория.

Групите за кат. В започват на датите, които са маркирани с удебелен шрифт. 

        Месец /                    година

           Дата    

     Час от ... до ...

        Модул / тема №

 

 

   Януари


 2024

 

08; 09; 10.01

15; 16; 17.01


22; 23; 24.01

29; 30; 31.01

 

 

 

 

16:20 – 21:10

БДП  – Т 1; 2; 3

БДП  – Т 4

БДП  – Т 6; 7 : ОУ  – Т 1; 2

ОУ    – Т 3; 4 : БДП  – Т 8; 9

БДП  – Т 10; 11; 12

БДП  – Т 13; 14; 15

БДП  – Т 16; 17; 18

 

 

 Февруари


   2024

 

05; 06; 07.02

12; 13; 14.02


19; 20; 21.02

26; 27; 28.02

 

 

 

16:20 – 21:10

БДП  – Т 1; 2; 3

БДП  – Т 4

БДП  – Т 6; 7 : ОУ  – Т 1; 2

ОУ    – Т 3; 4 : БДП  – Т 8; 9

БДП  – Т 10; 11; 12

БДП  – Т 13; 14; 15

БДП  – Т 16; 17; 18

 

 

    Март


    2024

 

04; 05; 06.03

11; 12; 13.03


18; 19; 20.03

25; 26; 27.03

 

 

 

16:20 21:10

БДП  – Т 1; 2; 3

БДП  – Т 4

БДП  – Т 6; 7 : ОУ  – Т 1; 2

ОУ    – Т 3; 4 : БДП  – Т 8; 9

БДП  – Т 10; 11; 12

БДП  – Т 13; 14; 15

БДП  – Т 16; 17; 18

 

   

 

  Април


    2024

 

01; 02; 03.04

08; 09; 10.04


15; 16; 17.04

22; 23; 24.04


29; 30; 01.05

 

 

 

 

 

16:20 – 21:10

 

БДП  – Т 1; 2; 3

БДП  – Т 4

БДП  – Т 6; 7 : ОУ  – Т 1; 2

ОУ    – Т 3; 4 : БДП  – Т 8; 9

БДП  – Т 10; 11; 12

БДП  – Т 13; 14; 15

БДП  – Т 16; 17; 18

 
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН
от 9:00 ч до 17:00