График на занятията по теория

Датите, в които се провеждат теоретичните лекции. 

        Месец /                    година

           Дата    

     Час от ... до ...

        Модул / тема №

 

 

   Август


 2022

 

08; 09; 10.08

15; 16; 17.08


22; 23; 24.08

29; 30; 31.08

 

 

 

16:20 – 21:10

БДП  – Т 1; 2; 3

БДП  – Т 4

БДП  – Т 6; 7 : ОУ  – Т 1; 2

ОУ    – Т 3; 4 : БДП  – Т 8; 9

БДП  – Т 10; 11; 12

БДП  – Т 13; 14; 15

БДП  – Т 16; 17; 18

 

 

     Септември


    2022

 

05; 06; 07.09

12; 13; 14.09


19; 20; 21.09

26; 27; 28.09

 

 

 

16:20 – 21:10

БДП  – Т 1; 2; 3

БДП  – Т 4

БДП  – Т 6; 7 : ОУ  – Т 1; 2

ОУ    – Т 3; 4 : БДП  – Т 8; 9

БДП  – Т 10; 11; 12

БДП  – Т 13; 14; 15

БДП  – Т 16; 17; 18

 

 

 

    Октомври


    2022

 

03; 04; 05.10

10; 11; 12.10


17; 18; 19.10

24; 25; 26.10


31.10

 

 

 

 

 

16:20 21:10

 

БДП  – Т 1; 2; 3

БДП  – Т 4

БДП  – Т 6; 7 : ОУ  – Т 1; 2

ОУ    – Т 3; 4 : БДП  – Т 8; 9

БДП  – Т 10; 11; 12

БДП  – Т 13; 14; 15

БДП  – Т 16; 17; 18

 

   

    Ноември


    2022

 

31; 01; 02.11

07; 08; 09.11


14; 15; 16.11

21; 22; 23.11


28; 29; 30.11

 

 

 

16:20 – 21:10

БДП  – Т 1; 2; 3

БДП  – Т 4

БДП  – Т 6; 7 : ОУ  – Т 1; 2

ОУ    – Т 3; 4 : БДП  – Т 8; 9

БДП  – Т 10; 11; 12

БДП  – Т 13; 14; 15

БДП  – Т 16; 17; 18

 

 

 Декември


  2022

 

28; 29; 30.11

05; 06; 07.12


12; 13; 14.12

19; 20; 21.12

 
 
 
16:20 – 21:10

 

БДП  – Т 1; 2; 3

БДП  – Т 4

БДП  – Т 6; 7 : ОУ  – Т 1; 2

ОУ    – Т 3; 4 : БДП  – Т 8; 9

БДП  – Т 10; 11; 12

БДП  – Т 13; 14; 15

БДП  – Т 16; 17; 18

 

 
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН
от 9:00 ч до 17:00 

Допълнителна информация