График на занятията по теория

Датите, в които се провеждат теоретичните лекции.

Групите за кат. В започват на датите, които са маркирани с удебелен шрифт. 

        Месец /                    година

           Дата    

     Час от ... до ...

        Модул / тема №

 

 

   Септември


 2023

 

04; 05; 06.09

11; 12; 13.09


18; 19; 20.09

25; 26; 27.09

 

 

 

 

16:20 – 21:10

БДП  – Т 1; 2; 3

БДП  – Т 4

БДП  – Т 6; 7 : ОУ  – Т 1; 2

ОУ    – Т 3; 4 : БДП  – Т 8; 9

БДП  – Т 10; 11; 12

БДП  – Т 13; 14; 15

БДП  – Т 16; 17; 18

 

 

 

 

 Октомври


   2023

 

02; 03; 04.10

09; 10; 11.10


16; 17; 18.10

23; 24; 25.10


30; 31; 01.11

06; 07; 08.11

 

 

 

 

 

16:20 – 21:10

 

БДП  – Т 1; 2; 3

БДП  – Т 4

БДП  – Т 6; 7 : ОУ  – Т 1; 2

ОУ    – Т 3; 4 : БДП  – Т 8; 9

БДП  – Т 10; 11; 12

БДП  – Т 13; 14; 15

БДП  – Т 16; 17; 18

 

 

    Ноември


    2023

 

13; 14; 15.11

20; 21; 22.11


27; 28; 29.11

04; 05; 06.12

 

 

 

16:20 21:10

БДП  – Т 1; 2; 3

БДП  – Т 4

БДП  – Т 6; 7 : ОУ  – Т 1; 2

ОУ    – Т 3; 4 : БДП  – Т 8; 9

БДП  – Т 10; 11; 12

БДП  – Т 13; 14; 15

БДП  – Т 16; 17; 18

 

   

    Декември


    2023

 

11; 12; 13.12

18; 19; 20.12

 

 

 

16:20 – 21:10

БДП  – Т 1; 2; 3

БДП  – Т 4

БДП  – Т 6; 7 : ОУ  – Т 1; 2

ОУ    – Т 3; 4 : БДП  – Т 8; 9

БДП  – Т 10; 11; 12

БДП  – Т 13; 14; 15

БДП  – Т 16; 17; 18

 
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН
от 9:00 ч до 17:00