График на занятията по теория

Датите, в които се провеждат теоретичните лекции.

Групите за кат. В започват на датите, които са маркирани с удебелен шрифт. 

        Месец /                    година

           Дата    

     Час от ... до ...

        Модул / тема №

 

 

   Април


 2023

 

03; 04; 05.04

10; 11; 12.04


18; 19; 20.04

24; 25; 26.04

 

 

 

 

16:20 – 21:10

БДП  – Т 1; 2; 3

БДП  – Т 4

БДП  – Т 6; 7 : ОУ  – Т 1; 2

ОУ    – Т 3; 4 : БДП  – Т 8; 9

БДП  – Т 10; 11; 12

БДП  – Т 13; 14; 15

БДП  – Т 16; 17; 18

 

 

     Май


    2023

 

02; 03; 04.05

08; 09; 10.05


15; 16; 17.05

22; 23; 24.05


29; 30; 31.05

05; 06; 07.06

 

 

 

 

 

16:20 – 21:10

 

БДП  – Т 1; 2; 3

БДП  – Т 4

БДП  – Т 6; 7 : ОУ  – Т 1; 2

ОУ    – Т 3; 4 : БДП  – Т 8; 9

БДП  – Т 10; 11; 12

БДП  – Т 13; 14; 15

БДП  – Т 16; 17; 18

 

 

 

    Юни


    2023

 

12; 13; 14.06

19; 20; 21.06


26; 27; 28.06

03; 04; 05.07

 

 

 

16:20 21:10

БДП  – Т 1; 2; 3

БДП  – Т 4

БДП  – Т 6; 7 : ОУ  – Т 1; 2

ОУ    – Т 3; 4 : БДП  – Т 8; 9

БДП  – Т 10; 11; 12

БДП  – Т 13; 14; 15

БДП  – Т 16; 17; 18

 

   

    Юли


    2023

 

10; 11; 12.07

17; 18; 19.07


24; 25; 26.07

31; 01; 02.08

 

 

 

16:20 – 21:10

БДП  – Т 1; 2; 3

БДП  – Т 4

БДП  – Т 6; 7 : ОУ  – Т 1; 2

ОУ    – Т 3; 4 : БДП  – Т 8; 9

БДП  – Т 10; 11; 12

БДП  – Т 13; 14; 15

БДП  – Т 16; 17; 18

 

 

 Август


  2023

 

07; 08; 09.08

14; 15; 16.08


21; 22; 23.08

28; 29; 30.08

 
 
 
16:20 – 21:10

 

БДП  – Т 1; 2; 3

БДП  – Т 4

БДП  – Т 6; 7 : ОУ  – Т 1; 2

ОУ    – Т 3; 4 : БДП  – Т 8; 9

БДП  – Т 10; 11; 12

БДП  – Т 13; 14; 15

БДП  – Т 16; 17; 18

 
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН
от 9:00 ч до 17:00