Пътни знаци

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ ЗА ОПАСНОСТ - ГРУПА "А"

ПЪТНИ ЗНАЦИ ОТНОСНО ПРЕДИМСТВОТО - ГРУПА "Б"

ПЪТНИ ЗНАЦИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗАБРАНА И ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ВЪВЕДЕНА ЗАБРАНА - ГРУПА "В"

ПЪТНИ ЗНАЦИ СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРЕДПИСАНИЯ - ГРУПА "Г"

ПЪТНИ ЗНАЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ПРЕДПИСАНИЯ - ГРУПА "Д"

ПЪТНИ ЗНАЦИ, ДАВАЩИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ - ГРУПА "Е"

ПЪТНИ ЗНАЦИ ЗА УКАЗВАНЕ НА НАПРАВЛЕНИЯ, ПОСОКИ, ОБЕКТИ И ДРУГИ - ГРУПА "Ж"

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАБЕЛИ - ГРУПА "Т"

ДРУГИ СРЕДСТВА ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ