График на занятията по теория

   № 

  Дата    

Час от ......... до ...........

Модул / тема №

1

01.10.2018

16:20 - 21:10

БДП - Т 1,2,3

2

02.10.2018

16:20 - 21:10

БДП - Т 4

3

03.10.2018

16:20 - 21:10

БДП - Т 6 7 : ОУ - Т 1, 2

4

04.10.2018

16:20 - 21:10

ОУ - Т 3 4 : БДП - Т 8, 9

5

08.10.2018

16:20 - 21:10

БДП - Т 10,11,12

6

09.10.2018

16:20 - 21:10

БДП - Т 13,14,15

7

10.10.2018

16:20 - 19:30

БДП - Т 16, 17, 18

 

 
 

РАБОТНО ВРЕМЕ

ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН
от 9:00 ч до 17:00